,

ប្រកាសរកទិញតុកកែ ទម្ងន់ 3 ខាំ តម្លៃ 10000$ ហើយ 3,5 ខាំ តម្លៃ 25000$ បើក្នុងផ្ទះមានធំៗបែបនេះ សូមរួសរាន់ឡើង

Loading...

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានផេកហ្វេបុកមួយ បានប្រកាសទិញតុកកែ ដែលហ៊ានឲ្យតម្លៃរហូតដល់ខ្ទង់ម៉ឺនឯណោះ។ គាត់បានសរសេរថា៖ ទិញតុកកែ យកអា 1 ទម្ងន់ចាប់ពី 3 ខាំឡើង 3 ខាំ តំលៃ10000$ 3.5 ខាំ តំលៃ 25000$ ទំនាកទំនងលេខ 0963666689 & 0314443772

Facebook Comments

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *