,

អ្នកនាង ពេជ្រ សោភា ចេញមុខប្រកាស ស្នើរសុំខាងវត្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យ 7 ថ្ងៃរបស់ អ្នកនាង សាន ស្រីឡៃ មូលហេតុមក….

Loading...

នាងខ្ញុំ ពេជ្រ សោភា សូមស្នើរសុំខាងវត្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យ 7 ថ្ងៃរបស់ អ្នកនាង សាន ស្រីឡៃ ដោយមូលហេតុផ្ទះរបស់អ្នកនាងនៅឆ្ងាយហើយក៏ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរក ដោយទីតាំងមិនអំណោយផលនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យ នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខាងវត្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងផ្តល់ទីតាំងដើម្បីប្រារព្ធពិធី ជាចុងក្រោយខាងខ្ញុុំសូមអរគុណទុកជាមុន បើសិនមានវត្តដែរអាចផ្តល់ទីតាំង សូមទំនាក់ទំនង លេខទូរស័ព្ទ 015 90 00 09

Facebook Comments

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *