,

ស្រីៗបើបានប្ដីចេះគិតបែបនេះពិតជាមានសំណាងធំជាងគាស់បានកំណប់ពេជ្រទៀត ! By ណារ៉ា – December 15,

Loading...

បងពពោះជំនួសអូនមិនបាន
បងឈឺចាប់ស្ទើរស្លាប់ដែលបង្កើតកូនជំនួសអូនមិនបាន
បងធ្វើជាម្ដាយបំបៅទឹកដោះឲ្យកូនជំនួសអូនមិនបាន
បងឈឺចាប់ស្ទើរខ្លោចចិត្តដែលព្រមលំបាកគ្រប់យ៉ាងជំនួសអូនមិនបាន
អ្វីដែលបងនិយាយនេះ បងធ្វើជំនួសអូនមិនបាន
បងមិនអាចដឹងបានថាអូនលំបាក ឈឺចាប់ កង្វល់
វេទនាចិត្តកាយខ្លាំងប៉ុណ្ណា
#តែខ្ញុំសន្យាថានឹងស្រលាញ់ហើយយល់ចិត្តម្តាយរបស់កូនខ្ញុំឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
នៅក្បែរអូន ចាំឱបអូនក្នុងរង្វង់ដៃ ចាំលួងលោមអូន
ចាំផ្តល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអូន ធ្វើឲ្យអូនមិនមានអារម្មណ៍លំបាក
ឈឺចាប់ កង្វល់ ព្រួយចិត្ត វេទនា ធុញថប់ តានតឹងក្នុងចិត្តអ្វីឡើយ
#ព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំ
#គ្មានមនុស្សស្រីមួយណាដែលអាចមកជំនួសកន្លែងប្រពន្ធខ្ញុំបានឡើយ

សូមទោសទុកមុនចំពោះរូបភាព

Credit: Parents-Tips.com

Facebook Comments

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *